02157/17 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach

numer zadania: 02157/17

numer w EBOI: 88490/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach

nazwa zadania: Zakup wyposażenia Sali Koncertowej w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach

program: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Kwota dofinansowania: 70 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 54.6

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 86.6

Ocena formalna: OK


numer zadania: 00050/17

numer w EBOI: 87316/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku

nazwa zadania: Budowę podziemnego łącznika ekspozycyjnego pomiędzy zabytkowymi budynkami Oddziału Hallerówka MZP we Władysławowie

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 42.4

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 61.4

Ocena formalna: OK


numer zadania: 03632/17

numer w EBOI: 89940/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji gminy Mykanów „Mykanów. tu chce się żyć”

nazwa zadania: Zakup wyposażenia do realizacji oferty kulturalnej skierowanej do zróżnicowanej grupy odbiorców z terenu gminy Mykanów.

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 32.8

ocena strategiczna: 12

ocena końcowa: 48.8

Ocena formalna: OK


numer zadania: 08226/17

numer w EBOI: 90256/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

nazwa zadania: Aranżacja wystawy stałej ” OCCIDENT ET ORIENT”

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 49.8

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 67.8

Ocena formalna: OKco pijał józef piłsudski, ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, sokrat janowicz, ludnosc poznan, 1 rozbior polski, eugeniusz okoń, przedstaw wydarzenia grudnia 70 na wybrzeżu, loża masońska warszawa, polska oczami ukraińców, druty szabasowe, stachiewicz obrazy, projekt zosia, kolega skrzypka, funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa, julian grobelny, wymień pozytywne i negatywne skutki przemian gospodarczych w polsce po 1989, delegatura sił zbrojnych na kraj, paulina gierek, epitrkow…