02289/17 Wadowickie Centrum Kultury

numer zadania: 02289/17

numer w EBOI: 90075/16/A4

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Wadowickie Centrum Kultury

nazwa zadania: Badania nad współczesną duchowością gminy Wadowice w kontekście przemian kultury ludowej.

program: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania: 60 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 52

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 82

Ocena formalna: OK


numer zadania: 08845/17

numer w EBOI: 91827/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBRÓWNIE „NASZE DZIECI

nazwa zadania: Spotkanie z Teatrem…

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 39.33

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 62.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 08828/17

numer w EBOI: 89800/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Koniecpolu

nazwa zadania: Seniorzy w drodze do kultury

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 29.33

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 60.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09385/17

numer w EBOI: 89596/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sarnowo

nazwa zadania: Sarnowo pędzlem malowane

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 39

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 69

Ocena formalna: OK


numer zadania: 01663/17

numer w EBOI: 87803/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Tradycji Oręża Polskiego

nazwa zadania: Życie i rzemiosło wokół oręża polskiego

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 29.33

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 62.33

Ocena formalna: OKmikołaj bazyli potocki, michał tyszkiewicz, karol paciorek wikipedia, co to represje, uratowani tekst, kapitan z koepenick, monte cassino klasztor, wyszukiwarka archiwum, ckm listopad 2018, zemsta pdf, basia genealogia, eugeniusz okoń, 16 grudnia 1981, bunt szlachty przeciwko królowi, ambasada włoch w warszawie, karol szyndzielorz…