02340/17 Fundacja Wspierania Kultury i Inicjatyw Społecznych „Dom kultury”

numer zadania: 02340/17

numer w EBOI: 89218/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Wspierania Kultury i Inicjatyw Społecznych „Dom kultury”

nazwa zadania: Projekt Conrad-Korzeniowski

program: Conrad 2017

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 27.75

ocena strategiczna: 5

ocena końcowa: 37.75

Ocena formalna: OK


numer zadania: 10779/17

numer w EBOI: 99438/17

nabór: 2

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie im. Richarda Straussa

nazwa zadania: Conrad Music Festival

program: Conrad 2017

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 29.25

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 63.25

Ocena formalna: OKwśród protestantów, rzeź woli relacje, kgb w polsce, polityka cyfrowa, ruski żołnierz, polska 1918 kontur, przejawy destalinizacji w prl, gruzja liczba ludności, proszkownia mleka, gestapo warszawa, batalion zoska, granice polski przed 2 wojną, lamsdorf, wizyty jana pawła ii w polsce, car mikołaj ii…