02564/17 Chodzieski Dom Kultury im. St. Moniuszki w Chodzieży

numer zadania: 02564/17

numer w EBOI: 88870/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Chodzieski Dom Kultury im. St. Moniuszki w Chodzieży

nazwa zadania: 47. Międzynarodowe Chodzieskie Warsztaty Jazzowe „Cho-jazz 2017”

program: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania: 50 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 48

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 87

Ocena formalna: OK


numer zadania: 01351/17

numer w EBOI: 87448/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Dziesięciu Talentów na rzecz Teatru Barakah

nazwa zadania: Podróże z Lordem Conradem

program: Conrad 2017

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 27.05.2021

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 47.5

Ocena formalna: OKgen. jaruzelski, aleksandra piłsudska, podaj bezpośrednie przyczyny wielkiej wojny, cmentarz ewangelicko reformowany warszawa, maisons laffitte, chata mysliwska, słynne polskie powstania, władysław z kadry górskiego, aparat bezpieczeństwa, orędzie prezydenta, bezpieka, rada regencyjna, jozef byly premier wegier, upadek komunizmu w polsce krótko, adolf hiter, история польши, gabriel narutowicz prezydent, referendum 3 razy tak…