02844/17 Fundacja Pro Anima

numer zadania: 02844/17

numer w EBOI: 93208/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Pro Anima

nazwa zadania: Zakup instrumentu dawnego i sprzętu technicznego na potrzeby działalności statutowej Fundacji Pro Anima.

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania: 50 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 43

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 74

Ocena formalna: OK


numer zadania: 01990/17

numer w EBOI: 88308/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury w Białośliwiu

nazwa zadania: Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Białośliwiu

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 42.33

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 73.33

Ocena formalna: OKfryderyka elkana, wywiad a kontrwywiad, uzupełnij zdania wynikiem obrad międzynarodowej konferencji w hadze, my naród polski, cygański obóz krzyżówka, bazar z ubraniami warszawa, a mury runą tekst, wybór jana pawła 2 na papieża, parafia podwyższenia krzyża gliwice, władek zarembowicz, korea pln, marcin kubicki, zachodni londyn, hasła dożynkowe, auschwitz włosy, granice polski przed pierwszym rozbiorem, andriej żdanow, dora ratjen, polskie państwo podziemne organizacja i formy działania…