02931/17 Teatr Muzyczny w Łodzi

numer zadania: 02931/17

numer w EBOI: 90791/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Teatr Muzyczny w Łodzi

nazwa zadania: zakup wyposażenia do Teatru Muzycznego

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania: 100 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 42.6

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 62.6

Ocena formalna: OK


numer zadania: 00283/17

numer w EBOI: 87617/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Biblioteka Narodowa

nazwa zadania: Przebudowa przestrzeni gastronomicznej Biblioteki Narodowej wraz z zakupem wyposażenia

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 49.2

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 74.2

Ocena formalna: OK


numer zadania: 03620/17

numer w EBOI: 88643/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie „Chałupa Chemików” w Katowicach

nazwa zadania: Zakup nagłośnienia i oświetlenia sceny dla TPPS Danielka

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 37.2

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 66.2

Ocena formalna: OK


numer zadania: 03052/17

numer w EBOI: 89655/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Teatr Muzyczny Roma

nazwa zadania: Modernizacja infrastruktury scenicznej oraz zakup instrumentów

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 47.2

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 74.2

Ocena formalna: OK


numer zadania: 03362/17

numer w EBOI: 90104/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

nazwa zadania: KULTURA BEZ BARIER”- Przebudowa schodów zewnętrznych i dobudowie pochylni zewnętrznej dla niepełnosprawnych w MGOK Buk. Infrastruktura domów kultury 6.00 47.33 25.00 78.33 OK
01948/17 88309/16 1 Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu Modernizacja Sali Widowiskowej Resursy Obywatelskiej w Radomiu Infrastruktura domów kultury 6.00 46.33 26.00 78.33 OK
01313/17 87087/16/A1 1 Sławieński Dom Kultury Remont dachu w Sławieńskim Domu Kultury. Infrastruktura domów kultury 7.00 48.33 23.00 78.33 OK
02489/17 88432/16 1 Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej BAZA(R) KULTURY LIPNICKIEJ – zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej Infrastruktura domów kultury 6.00 42.00 30.00 78.00 OK
02496/17 88794/16 1 Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście Zakup sceny mobilnej oraz wyposażenia audio w celu rozszerzenia działalności Ośrodka Kultury w Babimoście. Infrastruktura domów kultury 6.00 42.00 30.00 78.00 OK
00861/17 87887/16 1 Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej Wykonanie dokumentacji techniczno­-wykonawczej dotyczącej sali widowiskowej w GOK we Wręczycy  Wielkiej etap II scena. Infrastruktura domów kultury 7.00 42.00 29.00 78.00 OK
01674/17 87705/16 1 Gminny Ośrodek Kultury. Sportu i Rekreacji w Pawłowie „Z kulturą w teren – zakup sceny mobilnej oraz wyposażenia

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 42

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 78

Ocena formalna: OKkomendanci milicji obywatelskiej, klikając, uzupełnij schemat obrazujący proces kształtowania się państw słowiańskich, konfirmacja, film o stalinie, dzielna 7a 05-077 warszawa, pkwn tarnow, wielki terror francja, kongres wersalski, narodowcy w polsce, franciszek ferdynand habsburg, amoralny familizm, wprostpl…