02979/17 Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury

numer zadania: 02979/17

numer w EBOI: 89738/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury

nazwa zadania: Zakup sprzętu scenicznego służącego działalności kulturalnej i edukacyjnej Teatru Polonia i Och-Teatru.

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 43.4

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 62.4

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09121/17

numer w EBOI: 91578/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gmina Jaśliska

nazwa zadania: Kuźnia Talentów w Jaśliskach – adaptacja budynku do działalności kulturalnej.

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania: 400 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 40

ocena strategiczna: 29

ocena końcowa: 72

Ocena formalna: OK


numer zadania: 03813/17

numer w EBOI: 93652/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”

nazwa zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku stanowiącego siedzibę Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera” – drugi etap

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 48.8

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 67.8

Ocena formalna: OK


numer zadania: 02736/17

numer w EBOI: 94335/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Polskie Towarzystwo Chemiczne

nazwa zadania: Wyposażenie sal wystawowych po remoncie na potrzeby działalności kulturalnej w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 49.8

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 69.8

Ocena formalna: OK


numer zadania: 04621/17

numer w EBOI: 90095/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach

nazwa zadania: Scena należy do nas…”- zakup podestów scenicznych na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej. Infrastruktura domów kultury 6.00 48.00 27.00 81.00 OK
09152/17 91521/16/A3 1 Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej Adaptacja istniejącej sali na studio muzyczne Infrastruktura domów kultury 6.00 45.00 30.00 81.00 OK
02633/17 88278/16 1 Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich Zakup mobilnej sceny z dachem profilowanym dla Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich Infrastruktura domów kultury 6.00 45.00 30.00 81.00 OK
01350/17 87463/16 1 Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Jemielnie Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jemielnie Infrastruktura domów kultury 6.00 45.00 30.00 81.00 OK
02619/17 88837/16 1 Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik

program: Zakup wyposażenia dla pracowni ceramicznej GOK „Hutnik”

Kwota dofinansowania: Infrastruktura domów kultury

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej: 7

ocena strategiczna: 49

ocena końcowa: 25

Ocena formalna: 81


numer zadania: 05924/17

numer w EBOI: 91928/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

nazwa zadania: Doposażenie Biblioteki i Archiwum Bibliotecznego Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania: 45 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 49.4

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 74.4

Ocena formalna: OKhitler, przyporządkuj odwzorowaniom które wymieniono w tabeli, zbrodnia i kara film 2002, generał maczek, niepodległośc polski, symbole wojskowe, twarze prezydentów w skale, górny slask, leonard buczkowski, sklep militarny borowo, hmn polski, adam szpunar, argentyny, grudzień 1970 krótka notatka, biblioteka zambrów…