02984/17 Gmina Rymanów

numer zadania: 02984/17

numer w EBOI: 91698/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gmina Rymanów

nazwa zadania: Rozwój szkoły muzycznej I stopnia w Rymanowie poprzez zakup 4 szt.pianin.

program: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Kwota dofinansowania: 30 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 48

ocena strategiczna: 29

ocena końcowa: 85

Ocena formalna: OK


numer zadania: 01303/17

numer w EBOI: 87958/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miasto Sławno – Urząd Miejski w Sławnie

nazwa zadania: Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury poprzez rozbudowę amfiteatru wraz przebudową jego otoczenia.

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 42

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 61

Ocena formalna: OK


numer zadania: 05938/17

numer w EBOI: 90521/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego

nazwa zadania: Zakup instrumentów muzycznych i wyposażenia w celu rozwoju oferty artystycznej i edukacyjnej Filharmonii Śląskiej.

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 49.4

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 74.4

Ocena formalna: OK


numer zadania: 00767/17

numer w EBOI: 87778/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja „Lux Pro Monumentis”

nazwa zadania: Modernizacja lokalu kreatywnego Fundacji wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby 
działalności statutowej.

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 41

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 59

Ocena formalna: OKjak polska odzyskała niepodległość, ipn rzeszów kontakt, adam próchnik, taczak stanisław, obóz w świętochłowicach, ach te baby tekst, polska 1918 kontur, nrd flaga, źródłoznawstwo, książę potiomkin, lech wałęsa kontakt, oszmiany, dokumentacja, zbrodnie rodzinne…