02999/17 Przywrócone Arcydzieła – cykl filmowy Łukasza Maciejewskiego

02999/17 Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

numer zadania: 02999/17

numer w EBOI: 91763/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

nazwa zadania: Przywrócone Arcydzieła – cykl filmowy Łukasza Maciejewskiego

program: Film

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


09468/17 Fundacja Generacja TR Warszawa

numer zadania: 09468/17

numer w EBOI: 90014/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Generacja TR Warszawa

nazwa zadania: TRudne tematy – projekt warsztatów pedagogiczno-teatralnych dla nauczycieli

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


00599/17 Związek Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR

numer zadania: 00599/17

numer w EBOI: 87671/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Związek Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR

nazwa zadania: XX MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY PIOSENKARSKIE ZAKR

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 37.33

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 62.33

Ocena formalna: OK


00487/17 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej

numer zadania: 00487/17

numer w EBOI: 87649/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej

nazwa zadania: Niezła sztuka na wakacje 2017

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 37.33

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 66.33

Ocena formalna: OK


09742/17 Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych

numer zadania: 09742/17

numer w EBOI: 90926/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych

nazwa zadania: Kulturalna interakcja – dorosłe osoby niepełnosprawne aktywują społeczeństwo.

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 39.75

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 71.75

Ocena formalna: OKpolonia restituta, w sikorski, buża, właściwe, ipn opole, ukraina kresy, edward kaźmierski, szwajcarzy, oko moskwy rozbiórka, bar wokanda, archiwum wojskowe 1939, władysław anders co zrobił dla polski, ks. mateusz hebda, panstwo w polsce, wks unia, sanatorium rolnik nałęczów cennik, arthur seyss-inquart…