03063/17 Fundacja Scena Współczesna

numer zadania: 03063/17

numer w EBOI: 92976/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Scena Współczesna

nazwa zadania: Wyposażenie i przystosowanie sal na Belwederskiej 20/22 na potrzeby Ośrodka Teatru. Tańca i Edukacji „Zawirowania”

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 41.8

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 60.8

Ocena formalna: OK


numer zadania: 00033/17

numer w EBOI: 86697/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

nazwa zadania: Ikony słowem pisane – muzeum bez barier – zakup sprzętu do obsługi osób niewidomych i słabowidzących

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 50.4

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 69.4

Ocena formalna: OK


numer zadania: 05599/17

numer w EBOI: 90214/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Centrum Kulturalne w Przemyślu

nazwa zadania: Zakup sprzętu nagłośnieniowo-oświetleniowego na potrzeby działalności Centrum Kulturalnego w Przemyślu

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 50

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 83

Ocena formalna: OK


numer zadania: 06268/17

numer w EBOI: 91415/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gmina Miejska Głogów

nazwa zadania: Wykonanie ekspozycji i scenografii na potrzeby Bloku Koszarowego w Głogowie- Etap I

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania: 70 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 41.6

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 61.6

Ocena formalna: OK


numer zadania: 03819/17

numer w EBOI: 91113/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Capella Cracoviensis

nazwa zadania: Zakup instrumentów historycznych. akcesoriów i wyposażenia na potrzeby działalności instytucji

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania: 160 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 47.8

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 78.8

Ocena formalna: OKchodząc po moskwie, szpital mswia katowice dr kocot, warszawa w, opozycja w prl, tajne sluzby, wojny światowe, skarbiec banku, spis powszechny 1950, li syng man, program ruchu narodowego, jak opracować wywiad, czołg 7 tp, hekiert agnieszka wiek, pakt ribbentrop beck pdf, miał mięśnie jak skały tekst, 2 wojna światowa liczba ofiar, total comander…