03126/17 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa

numer zadania: 03126/17

numer w EBOI: 88234/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa

nazwa zadania: Wiejska objazdowa akademia trzeciego wieku – poznajemy miejsca pamięci narodowej.

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 36

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 66

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09264/17

numer w EBOI: 92177/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: STOWARZYSZENIE KULTURALNE POCZTÓWKA

nazwa zadania: WYSPY KULTURY – objazdowe centrum kultury

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 38.67

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 69.67

Ocena formalna: OKepoka wojny, adolf hiter, gubernator frank, mapa polski z 1918 roku, agresja niemiec na polskę, kościół wyszyńskiego, prugar ketling, konstytucja królestwa polskiego pdf, dane osobowe co to, olimpijski wrocław, prymasa, hrabia zamoyski, kiedy był stan wojenny, ignacy daszyński, 518782131, małgorzata marcinkiewicz…