03431/17 Teatr Rozmaitości

numer zadania: 03431/17

numer w EBOI: 90481/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Teatr Rozmaitości

nazwa zadania: Zakup mobilnej widowni i sprzętu oświetleniowego na potrzeby realizacji działań artystycznych poza siedzibą TR Warszawa

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 48.2

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 68.2

Ocena formalna: OK


numer zadania: 02849/17

numer w EBOI: 91222/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

nazwa zadania: Rozbudowa infrastruktury Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w celu prowadzenia działalności kulturalnej

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania: 320 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 49.4

ocena strategiczna: 29

ocena końcowa: 82.4

Ocena formalna: OK


numer zadania: 05995/17

numer w EBOI: 92306/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gmina Miejska Kraków (Urząd Miasta Krakowa.Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie)

nazwa zadania: Dokumentacja techniczna niezbędna do budowy Centrum Kultury Ruczaj. filii Domu Kultury Podgórze w Krakowie

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 47

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 77

Ocena formalna: OK


numer zadania: 06441/17

numer w EBOI: 94405/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała Przy Kolegiacie w Jarosławiu

nazwa zadania: Remont organów w kościele pw. Bożego Ciała w Jarosławiu

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania: 160 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 48.4

ocena strategiczna: 28

ocena końcowa: 79.4

Ocena formalna: OK


numer zadania: 04609/17

numer w EBOI: 91998/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Warmińsko-Mazurska Filharmonia w Olsztynie

nazwa zadania: Zakup instrumentów. akcesoriów i wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania: 220 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 47.8

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 76.8

Ocena formalna: OKukład z magdalenki, tamtych, pisudski, polski film o lekarzach, inteligentne teksty, bór komorowski, indeks lublin, opaska ak, prezydent czechosłowacji, żołnierz 2 wojna światowa, ekspansja komunizmu w europie, zakładnicy, bard kto to, prl co to jest, olsztyn wybory, akcja stamm, program do rysowania drzewa genealogicznego…