03497/17 Publikacja książki „Niedziela z filozofią – potyczki z życiem” Tomasza Stawiszyńskiego

03497/17 Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana

numer zadania: 03497/17

numer w EBOI: 94330/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana

nazwa zadania: Publikacja książki „Niedziela z filozofią – potyczki z życiem” Tomasza Stawiszyńskiego

program: Literatura

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 27

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 48

Ocena formalna: OK


06476/17 Fundacja Historia i Kultura

numer zadania: 06476/17

numer w EBOI: 90979/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Historia i Kultura

nazwa zadania: Publikacja książki „Dziewczyny Obławy Augustowskiej” autorstwa Teresy Kaczorowskiej.

program: Literatura

Kwota dofinansowania: 20 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 43.2

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 76.2

Ocena formalna: OK


05565/17 Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA

numer zadania: 05565/17

numer w EBOI: 89394/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA

nazwa zadania: Pamięci przesiedlonej muzyki: Muzykanci z zaginionej Bojkowszczyzny w kulturze Warmii i Mazur.

program: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania: 20 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 51.4

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 82.4

Ocena formalna: OK


08417/17 Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego

numer zadania: 08417/17

numer w EBOI: 93850/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego

nazwa zadania: Wydanie w polskim przekładzie książki Quentina Meillassoux „Le Nombre et la sirène” (Liczba i syrena)

program: Literatura

Kwota dofinansowania: 20 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 48.2

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 79.2

Ocena formalna: OK


07154/17 Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego Wisieloki w Szymanowie

numer zadania: 07154/17

numer w EBOI: 90948/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego Wisieloki w Szymanowie

nazwa zadania: Hafty i koronki chazackie – pomost między tradycją i współczesnością.

program: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 48.8

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 74.8

Ocena formalna: OK


06049/17 Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości

numer zadania: 06049/17

numer w EBOI: 93636/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości

nazwa zadania: V Mazowiecki Festiwal Harmonistów

program: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalneobóz dziecięcy w łodzi, stalin film, kto dowodził obroną westerplatte, stefan karaszewski, na podstawie atlasu geograficznego oraz map znajdujących się w podręczniku, cerkiew greckokatolicka warszawa, ojciec chrzestny z rodziną, encyklopedia solidarności-ludzie, pomnik fryderyka chopina w żelazowej woli, oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną, najbardziej zniszczone miasta 2 wojny światowej, stary krzyż tekst, hitler żyje, stanisław markowski, powstanie listopadowe mapa, groty yungang, 18 stycznia 1919, radio 5 com.pl, plakaty propagandowe, czym jest wojna, jednostka da, 22 lipca prl…