03956/17 Centrum Kultury i Rekreacji w Ladku Zdroju

numer zadania: 03956/17

numer w EBOI: 93829/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Centrum Kultury i Rekreacji w Ladku Zdroju

nazwa zadania: Teatr bez wieku. czyli Program Międzypokoleniowej Akademii Teatralnej

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 40.33

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 63.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09149/17

numer w EBOI: 94990/16/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Cywilizacyjnego „Ściana Wschodnia”

nazwa zadania: Kalokagatia” – podróż poznawcza do Krakowa Kultura Dostępna 19 000 zł 7.00 36.00 24.00 67.00 OK
03185/17 88142/16 1 Stwowarzyszenie Przyjaciół Kultury ..Persiina

program: Otwarci na Kulturę!!

Kwota dofinansowania: Kultura Dostępna

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej: 5

ocena strategiczna: 39

ocena końcowa: 23

Ocena formalna: 67


numer zadania: 09158/17

numer w EBOI: 88848/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja na rzecz Rozwoju Ziemi Płockiej

nazwa zadania: Bezkarna Kultura

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 48

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 73

Ocena formalna: OKzamach na lenina, rheinmetall maszyna do pisania, zasiedlanie ziem odzyskanych, nomen omen sjp, hitler wyznanie, arcybiskup szeptycki, paweł skibiński, nacjonalizm polski, jaka jest powierzchnia polski, genpol, morele lublin, błazen obraz, sposób prowadzenia wojny w którym linia frontu jest zmienna, milicja obywatelska zdjęcia, mściwy synonim, bury żołnierz wyklęty ipn, szolem alejchem…