04004/17 Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów

numer zadania: 04004/17

numer w EBOI: 93259/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów

nazwa zadania: Przebudowa budynku Filii Centrum Kultury w Osiekach.

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 48

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 86

Ocena formalna: OK


numer zadania: 02679/17

numer w EBOI: 88076/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Na Rzecz Inicjatyw Twórczych „Dzieje się”

nazwa zadania: Akcja…kreacja…edukacja

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 41.67

ocena strategiczna: 16

ocena końcowa: 64.67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 04306/17

numer w EBOI: 88681/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich o/stołeczny

nazwa zadania: Lwowski BIULETYN INFORMACYJNY

program: Czasopisma

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


numer zadania: 08166/17

numer w EBOI: 93526/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim

nazwa zadania: Zakup nowego profesjonalnego nagłośnienia dla MOK

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 49.33

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 86.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09672/17

numer w EBOI: 93099/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie

nazwa zadania: MAZURY MOVE. Festiwal Tańca Dzieci i Młodzieży

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalnemiesięcznik historia, willa widok nałęczów, pociski na siostre, vittorio mussolini, 4pancerni, uzupełnij raport o stanie rzeczypospolitej w czasach saskich, rodzaj atlasu, paweł kurtyka ślub, ymca warszawa, nowiny jeleniogorskie, marceli godlewski, bon przesiedleńczy, 1970 polska, koncert rolling stones, epidemia cholery 1820, wydział paszportowy gliwice, ostatni pociąg do auschwitz cda…