04180/17 Fundacja Arton

numer zadania: 04180/17

numer w EBOI: 91045/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Arton

nazwa zadania: Poza czernią i bielą – letnie warsztaty artystyczne

program: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 33.8

ocena strategiczna: 12

ocena końcowa: 51.8

Ocena formalna: OK


numer zadania: 03396/17

numer w EBOI: 94400/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Teatr Nie-Taki

nazwa zadania: Wydanie trzech numerów kwartalnika teatralnego „nietak!t” w 2017 roku

program: Czasopisma

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 48.25

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 75.25

Ocena formalna: OK


numer zadania: 04197/17

numer w EBOI: 92011/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Muzyka – Talent – Pasja

nazwa zadania: VII Międzynarodowe Warsztaty Perkusyjne. Warszawa 2017

program: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania: 22 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 44.2

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 71.2

Ocena formalna: OK


numer zadania: 01380/17

numer w EBOI: 87137/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

nazwa zadania: Wydawanie kwartalnika „Pamiętnik Literacki” 2017

program: Czasopisma

Kwota dofinansowania: 45 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 54.33

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 88.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 04598/17

numer w EBOI: 94268/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Murator EXPO Sp. z o.o.

nazwa zadania: MORSKIE OPOWIEŚCI O JOSEPHIE CONRADZIE

program: Conrad 2017

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 31.25

ocena strategiczna: 13

ocena końcowa: 50.25

Ocena formalna: OK


numer zadania: 02036/17

numer w EBOI: 88193/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Arcana sp. z o.o.

nazwa zadania: Wydawanie w 2017 roku dwumiesięcznika ARCANA w wersji papierowej i elektronicznej. numery 133-134. 135. 136. 137. 138

program: Czasopisma

Kwota dofinansowania: 80 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 52

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 87

Ocena formalna: OKbohaterowie 2 wojny światowej polacy, koncepcja federacyjna piłsudskiego, gan pai znaczenie, polska x wiek, jaczyńska renata, walki o granicę wschodnią notatka, mniejszość słowacka w polsce, kapo w oświęcimiu, papiez jan pawel, biskup jozafat kocyłowski, nowotka, katolickie państwo narodu polskiego, www.gk24.pl, państwa synonim…