04339/17 Nidzicki Ośrodek Kultury

numer zadania: 04339/17

numer w EBOI: 92765/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Nidzicki Ośrodek Kultury

nazwa zadania: NOK- Nidzicka Oferta Kulturalna

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 42.33

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 68.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09788/17

numer w EBOI: 94310/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Teatr Nie-Taki

nazwa zadania: 4. Szkoła Krytyki Teatralnej im. Konstantego Puzyny

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 48

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 71

Ocena formalna: OK


numer zadania: 03119/17

numer w EBOI: 90221/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach

nazwa zadania: Remont instalacji centralnego ogrzewania w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 47.67

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 83.67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 04415/17

numer w EBOI: 91361/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gminne Centrum Kultury w Wiązownicy

nazwa zadania: Zakup estrady mobilnej i techniki estradowej dla potrzeb Gminnego Centrum Kultury w Wiązownicy

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 41.33

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 70.33

Ocena formalna: OK9 kwietnia 1940, najmłodszy generał w wojsku polskim, chrakterystyka, fotografia aktu kobiecego rosja, dekada edwarda gierka, imię twórcy psa pluto, klęska wrześniowa, fotoplastykon warszawa, 30 września 1939, praca w archiwum wrocław, turbiak, cyfrowe archiwum ipn, bronislaw komorowski zyciorys, przysięga 190, ćwiklińska mieczysława, koncepcja federacyjna piłsudskiego…