04394/17 Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie

numer zadania: 04394/17

numer w EBOI: 92454/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie

nazwa zadania: Świat utracony – historia Żydów włodawskich.

program: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 52.8

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 74.8

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09414/17

numer w EBOI: 92408/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Park Śląski

nazwa zadania: Dojrzali debiutanci

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 39.33

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 69.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09919/17

numer w EBOI: 88187/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Przyjaciół Chorzel

nazwa zadania: Jubileuszowa kultura – występ zespołu „Mazowsze” na 475-lecie miasta Chorzele

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 33.67

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 57.67

Ocena formalna: OKunesco siedziba, regionalna dyrekcja ochrony środowiska w olsztynie, masakry, widział, walentyna hoffman, albania ludność, harcerz z usa, sędziowie piłkarscy, zamoyscy, adam kurkowski znowu zabil, wacław stachiewicz, flaga prl, izabela czartoryska, 1 dywizja piechoty legionów, wojskowy sztubak, repasaczka, partie polityczne na ziemiach polskich karta pracy, żydzi na dolnym śląsku…