04520/17 Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

numer zadania: 04520/17

numer w EBOI: 89447/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

nazwa zadania: Konkurs Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów

program: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 37.8

ocena strategiczna: 28

ocena końcowa: 71.8

Ocena formalna: OK


numer zadania: 04000/17

numer w EBOI: 95121/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

nazwa zadania: Z Conradem za pan brat

program: Conrad 2017

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalnepartia bolszewicka, rokicki, ród czerwińskich ukraina, his wojna i wojskowość pdf, film o stanie wojennym, karabin ur w iraku, sierpień 80 fiat, ktesy, sprawozdanie z wyjścia do kina, przemysław osuchowski wikipedia, na diagramie literami ad oznaczono poszczególne formy użytkowania ziemi w australii, kuria przemyska, francja konstytucja, prezydent kaczorowski, salomon jaszuński, tekst o wakacjach, konstytucja majowa, wymień zasługi króla poniatowskiego dla rozwoju polskiej kultury w dobie oświecenia…