04636/17 Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni

numer zadania: 04636/17

numer w EBOI: 90932/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni

nazwa zadania: Czytelnik w centrum uwagi – poprawa infrastruktury Biblioteki Grabówek i Biblioteki Pogórze

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 44.2

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 63.2

Ocena formalna: OK


numer zadania: 03842/17

numer w EBOI: 90446/16/A5

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: MANUFAKTURA PIOSENKI HARCERSKIEJ WARTAKI

nazwa zadania: Rozwój działalności kulturalnej i edukacyjnej poprzez zakup i ulepszanie instrumentarium dla Zespołu Wartaki

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania: 40 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 42

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 74

Ocena formalna: OK


numer zadania: 00054/17

numer w EBOI: 87642/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

nazwa zadania: Poprawa infrastruktury oraz zakup wyposażenia dla prowadzenia działalności kulturalnej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania: 180 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 43.2

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 74.2

Ocena formalna: OK


numer zadania: 02428/17

numer w EBOI: 88362/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Pałac w Rybnej

nazwa zadania: Zakup zestawu instrumentów na potrzeby prowadzonej działalności koncertowej i edukacji artystycznej.

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania: 55 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 45

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 81

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09121/17

numer w EBOI: 91578/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gmina Jaśliska

nazwa zadania: Kuźnia Talentów w Jaśliskach – adaptacja budynku do działalności kulturalnej.

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania: 400 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 40

ocena strategiczna: 29

ocena końcowa: 72

Ocena formalna: OKliczby 108 i 1944 rozłóż na czynniki pierwsze, wypchana sowa, andrzej budzyński powstanie warszawskie, świat u progu wojny, historia plakatu, odcinek ab podzielono na dwie części w stosunku 2 3, unijnych, adolf warski, złoto polska, stan wojenny solidarność, sobór św. jana chrzciciela w przemyślu, granice polski po 1 wojnie światowej, olkieniki, skret kiszek, co to jest emancypacja, zasila prypeć, polska odzyskuje niepodległość, heinrich himmler cytaty, przyczyny wybuchu rewolucji lutowej, agresja niemiec na polskę, wielkie dzieło literackie…