04736/17 Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Współczesnej

numer zadania: 04736/17

numer w EBOI: 93244/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Współczesnej

nazwa zadania: Zakup sprzętu audio-wizualnego na działalność Zakładu Uszlachetniania Kultury

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 39.8

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 58.8

Ocena formalna: OK


numer zadania: 01801/17

numer w EBOI: 88072/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: STOWARZYSZENIE MOJE KRZYSZKOWICE

nazwa zadania: Kultura w ekologii – ekologia w kulturze

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 36

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 60

Ocena formalna: OK


numer zadania: 04869/17

numer w EBOI: 94024/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Opera Bałtycka w Gdańsku

nazwa zadania: Przygotowanie projektu modernizacji/rozbudowy budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku.

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 46.6

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 68.6

Ocena formalna: OK


numer zadania: 01324/17

numer w EBOI: 87603/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miasto Kalety

nazwa zadania: Remont pomieszczeń Miejskiego Domu Kultury w Kaletach na cele edukacyjno – kulturalne

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 44.67

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 80.67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 02060/17

numer w EBOI: 88539/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi

nazwa zadania: Innowacyjny system miksowania i transmisji sygnałów fonicznych na Dużej Scenie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 48.2

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 74.2

Ocena formalna: OK


numer zadania: 00099/17

numer w EBOI: 86836/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Arton

nazwa zadania: Rozbudowa pracowni digitalizacyjnej Fundacji Arton

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 47.2

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 67.2

Ocena formalna: OK


numer zadania: 01817/17

numer w EBOI: 87966/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Akademia Muzyki Dawnej

nazwa zadania: Zakup środka transportu na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej Fundacji Akademia Muzyki Dawnej

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 43.2

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 62.2

Ocena formalna: OKkot z karpackich lasów, dojście mussoliniego do władzy, adam branicki, ab po niemiecku, andrzej frycz, polski plakat propagandowy 1939, katalog bug, polska po odzyskaniu niepodległości 1918, maria kiszczak nigdy nie zaglosuje, www.kresy.pl, plakat propagandowy 1939, przemiany społeczne i gospodarcze na ziemiach polskich, zycie warszawy tekst, kiedy urodził się adolf hitler, plan marshalla data, tropiciele historii, napis niepodległa, polski kościół prawosławny…