04834/17 Fundacja Agli Artisti

numer zadania: 04834/17

numer w EBOI: 92813/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Agli Artisti

nazwa zadania: II Międzynarodowy Kurs Skrzypcowy im. Tadeusza Wrońskiego w Nałęczowie

program: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 45.6

ocena strategiczna: 16

ocena końcowa: 70.6

Ocena formalna: OK


numer zadania: 02036/17

numer w EBOI: 88193/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Arcana sp. z o.o.

nazwa zadania: Wydawanie w 2017 roku dwumiesięcznika ARCANA w wersji papierowej i elektronicznej. numery 133-134. 135. 136. 137. 138

program: Czasopisma

Kwota dofinansowania: 80 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 52

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 87

Ocena formalna: OK


numer zadania: 07602/17

numer w EBOI: 94484/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Firma Wydawniczo-Usługowa EKZ-PRESS Ewa Kłak-Zarzecka

nazwa zadania: Promowanie kultury. tradycji. twórczości artystycznej dzieci. młodzieży i seniorów w lokalnym czasopiśmie.

program: Czasopisma

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


numer zadania: 07263/17

numer w EBOI: 92814/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Oficyna wydawnicza „Mówią wieki” sp. z o. o.

nazwa zadania: Dofinansowanie dodatku „Symbole Polaków” do magazynu historycznego „Mówią wieki” w 2017 roku.

program: Czasopisma

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


numer zadania: 01358/17

numer w EBOI: 87546/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu

nazwa zadania: Wydawanie dwumiesięcznika literackiego TOPOS w latach 2017-2019

program: Czasopisma

Kwota dofinansowania: 316 710.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 56

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 90

Ocena formalna: OK


numer zadania: 02977/17

numer w EBOI: 92512/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Fragile

nazwa zadania: Pismo kulturalne „Fragile” w wersji papierowej i elektronicznej w 2017 roku

program: Czasopisma

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 52

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 84

Ocena formalna: OK


numer zadania: 03443/17

numer w EBOI: 92207/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: FUNDACJA RES PUBLICA IM. HENRYKA KRZECZKOWSKIEGO

nazwa zadania: Rozwój Magazynu Miasta i wydanie dwunastu numerów w wersji papierowej. elektronicznej i online.

program: Czasopisma

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 43.5

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 69.5

Ocena formalna: OKliczba polaków w chicago, jakub gołębiewski, moraczewski jędrzej, minister bezpieczeństwa, w dyskusjach o przemianach politycznych 1989 roku dochodzi do sporów, bolesław kielski, janek wiśniewski tekst, kopalnia magnezytu w pawłowicach, sentencje jana pawła 2, mormoni family search, filip zagończyk, tablica busko zdrój, członek chrześcijańskiej demokracji, ostatni żołnierz wyklęty, bartlowanie, piosenka ze słonecznego patrolu, żołnierze ak lista, sergiusz fabian sawicki na co zmarł, okręt film, józef franczak laluś…