04880/17 Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Niesłyszących Surdostal w Stalowej Woli

numer zadania: 04880/17

numer w EBOI: 91388/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Niesłyszących Surdostal w Stalowej Woli

nazwa zadania: Udostępniamy się! Dekodowanie kultury i sztuki

program: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 33.6

ocena strategiczna: 5

ocena końcowa: 42.6

Ocena formalna: OK


numer zadania: 03089/17

numer w EBOI: 94498/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego

nazwa zadania: Pismo Folkowe – 2017 rok

program: Czasopisma

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 38.5

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 67.5

Ocena formalna: OK


numer zadania: 04666/17

numer w EBOI: 91948/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

nazwa zadania: Ja vs. Conrad!

program: Conrad 2017

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 2

ocena wartości merytorycznej: 28

ocena strategiczna: 4

ocena końcowa: 34

Ocena formalna: OK


numer zadania: 05489/17

numer w EBOI: 93390/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury

nazwa zadania: Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic”

program: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania: 350 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 45.4

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 75.4

Ocena formalna: OK


numer zadania: 06573/17

numer w EBOI: 94984/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: FUNDACJA TOWOT SQUAT

nazwa zadania: Towot Squat

program: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 30.08.2021

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 44.8

Ocena formalna: OKantypolskie, glebogryzarka do c 330, mapa generalnej guberni, papież przed janem pawłem 2, zdjęcia aniołów prawdziwe, grabież, michnika, obóz narodowo radykalny, samodzielna brygada strzelcow karpackich, stanisław niwiński, 5 wojna światowa, usc malbork, archeion online, ksiądz 2011, 4 konwencje genewskie, sprawa chrystusa download…