05056/17 Fundacja Promocji i Rozwoju Sztuki „SOPRANO”

numer zadania: 05056/17

numer w EBOI: 91123/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Promocji i Rozwoju Sztuki „SOPRANO”

nazwa zadania: Projekt OPERAcje Masterclass
Międzynarodowe Mistrzowskie Kursy Operowe

program: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 35.8

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 66.8

Ocena formalna: OK


numer zadania: 06266/17

numer w EBOI: 91710/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

nazwa zadania: 3. Międzynarodowy Festiwal Wiolonczelowy

program: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 43.8

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 71.8

Ocena formalna: OK


numer zadania: 03969/17

numer w EBOI: 91014/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina w Nowym Sączu

nazwa zadania: XXII Międzynarodowy Kurs Interpretacji Muzycznej

program: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania: 70 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 42.67

ocena strategiczna: 29

ocena końcowa: 80.67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 04035/17

numer w EBOI: 93998/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Kultury i Biznesu

nazwa zadania: Wydawanie Magazynu Kulturalno-Społecznego „Kultura i Biznes”

program: Czasopisma

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 25.25

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 51.25

Ocena formalna: OK


numer zadania: 01386/17

numer w EBOI: 87259/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego

nazwa zadania: Wydanie 4 numerów kwartalnika „Kronos. Metafizyka Kultura Religia” i prowadzenie elektronicznej wersji pisma

program: Czasopisma

Kwota dofinansowania: 150 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 54

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 89

Ocena formalna: OKjerzy tkaczyk, mikołaj zyblikiewicz, ile odcinkow przysiegi, święto odzyskania niepodległości, wilenszczyzna, lwowski chuligan krzyżówka, generał bortnowski, zbrodnia w wawrze, polskie duchy, świerszcz różański, ipn gov pl aktualnosci wykaz dokumentow wylacz 38455 wykaz wylaczonych bylego zbioru zastrzezonego, rzeka orawa, zdjęcia o dużej rozdzielczości, pożar w jakubowie, sakramentarz tyniecki, ipn lista, september in polish, inwazja na danię, związek socjalistycznej młodzieży polskiej, trapiści…