05064/17 Łódzki Dom Kultury

numer zadania: 05064/17

numer w EBOI: 88607/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Łódzki Dom Kultury

nazwa zadania: Nieme kino w drodze II

program: Film

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


numer zadania: 09662/17

numer w EBOI: 92972/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja „Todo”

nazwa zadania: Wirtualny fortepian

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


numer zadania: 08714/17

numer w EBOI: 89929/16/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek

nazwa zadania: FUTURE ARTIST– twórcza kontynuacja 7

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania: 51 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 51

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 77

Ocena formalna: OK


numer zadania: 00857/17

numer w EBOI: 87372/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie „Film-Przyroda-Kultura”

nazwa zadania: XVII Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Wł. Puchalskiego

program: Film

Kwota dofinansowania: 60 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 10

ocena wartości merytorycznej: 41.67

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 75.67

Ocena formalna: OKczapka rysunek, aryjczyk wygląd, druk pochodzacy sprzed 1501 r, jerzy semkow, agresja radziecka na polskę, auschwitz iii – monowitz, maria turlejska, studium polski podziemnej, genealogia częstochowa, stronnictwo narodowo-demokratyczne, archiwista ile odcinków, naukawpolsce, zdigitalizowany, polska w przededniu ii wojny światowej prezentacja, wanda minkiewicz, procesy pokazowe, magdalenka okrągły stół, oddziały partyzanckie na kielecczyźnie, stanisław mikołajczyk, kto napisał hymn polski, granice ii rp mapa, polityka hitlera, plan warszawy 1970…