05437/17 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi

numer zadania: 05437/17

numer w EBOI: 90408/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi

nazwa zadania: Doposażenie OSM w Łodzi w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny

program: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 51.8

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 74.8

Ocena formalna: OK


numer zadania: 01137/17

numer w EBOI: 87842/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu

nazwa zadania: Otwarty. nowoczesny i aktywny ośrodek kultury.

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 46.33

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 75.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 06330/17

numer w EBOI: 92986/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Kulturalny Szlak

nazwa zadania: Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 43.6

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 72.6

Ocena formalna: OK


numer zadania: 04778/17

numer w EBOI: 92031/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

nazwa zadania: Udostępnienie budynku Ratusza Głównego Miasta Gdańska dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 48.6

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 68.6

Ocena formalna: OK


numer zadania: 03385/17

numer w EBOI: 93354/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja na rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis”

nazwa zadania: Zakup oświetlenia scenicznego i scenografii multimedialnej dla Teatru Palladium

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania: 100 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 38.6

ocena strategiczna: 13

ocena końcowa: 55.6

Ocena formalna: OK


numer zadania: 02936/17

numer w EBOI: 91512/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Turystyka z Pasją

nazwa zadania: Infrastruktura na rzecz Pasji

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


numer zadania: 02988/17

numer w EBOI: 88810/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Biuro Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze

nazwa zadania: Zakup sprzętu do celów działalności merytorycznej i administracyjnej galerii BWA w Zielonej Górze

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 39

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 57

Ocena formalna: OKleon kruczkowski niemcy pdf, strój powstańca styczniowego, 11 listopada napis, janusze polskości, gustaw zientarski, ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, co to eksterminacja, wykreśl z poniższych zdań niepotrzebne wyrazy tak aby zdania stały się prawdziwe, akta watykanu, cmentarz palmiry, duże obciążenie zalukaj, roczniki administracji i prawa, stanisław aronson, lista ofiar upa, łupaszko kontrowersje…