05457/17 Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

numer zadania: 05457/17

numer w EBOI: 91489/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

nazwa zadania: Centrum Kultury Synagoga w Starym Fordonie

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 42.4

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 61.4

Ocena formalna: OK


numer zadania: 05629/17

numer w EBOI: 93689/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Pamięć-Tożsamość-Rozwój

nazwa zadania: Wyposażenie studia filmowego na potrzeby edukacji kulturalnej oraz promocji kultury

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 40.2

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 70.2

Ocena formalna: OK


numer zadania: 00424/17

numer w EBOI: 87838/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gmina Morawica

nazwa zadania: Remont. modernizacja i rozbudowa Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach wraz z zagospodarowaniem terenu.

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 45.6

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 64.6

Ocena formalna: OK


numer zadania: 05059/17

numer w EBOI: 90149/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty

nazwa zadania: Dostosowanie pomieszczeń MCK na potrzeby edukacji z zakresu tańca. zakup wyposażenia.

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania: 107 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 51

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 88

Ocena formalna: OK


numer zadania: 04778/17

numer w EBOI: 92031/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

nazwa zadania: Udostępnienie budynku Ratusza Głównego Miasta Gdańska dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 48.6

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 68.6

Ocena formalna: OK


numer zadania: 08622/17

numer w EBOI: 92339/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Dom Literatury w Łodzi

nazwa zadania: Rozwój infrastruktury Domu Literatury w Łodzi 2017

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 50.33

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 77.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 02901/17

numer w EBOI: 91611/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni

nazwa zadania: Zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby działalności kulturalnej

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania: 110 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 49.4

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 81.4

Ocena formalna: OKrodzaje skal mapy, konflikt na półwyspie koreańskim, delegatura sił zbrojnych na kraj, opozycja antykomunistyczna, chłop śląski, marta wiejak, miała matka syna syna skur tekst, powstanie w warszawskim getcie, erika wehrmacht, przystanek historia, archiwista praca kraków, przetłumacz przytoczone fragmenty na język współczesny wpisz kwestie bohaterów w dymki, stan wojenny co to, praca warszawa dla kobiet, zamówienia konsport…