05475/17 Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

numer zadania: 05475/17

numer w EBOI: 89773/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

nazwa zadania: Modernizacja wystawy stałej „Dwór ziemiański”

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 44.8

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 62.8

Ocena formalna: OK


numer zadania: 06048/17

numer w EBOI: 87843/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Galeria Miejska Arsenał

nazwa zadania: Zakup ekranu mgłowego na potrzeby wystawiennicze w Galerii Miejskiej Arsenał

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 49.4

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 68.4

Ocena formalna: OK


numer zadania: 02637/17

numer w EBOI: 88347/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach

nazwa zadania: Modernizacja i rozbudowa studia nagrań Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 50.67

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 86.67

Ocena formalna: OKprzeczytaj notatkę i napisz dialog w którym leo pyta o pozwolenie, aleksander dawidowski, orthodox.pl, wiersze śmierci, walki lwów, uwięziona w bursztynie pdf, 1956 polska, urban jerzy, afera mięsna prl, agnieszka wójcicka, szakal, milicja mundur, szarik pies…