05606/17 Muzeum Wojska. Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu (w organizacji)

numer zadania: 05606/17

numer w EBOI: 90348/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Wojska. Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu (w organizacji)

nazwa zadania: Dostosowanie budynku i wyposażenia Muzeum w Orzyszu do świadczenia wysokiej jakości usług muzealnych

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 41

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 60

Ocena formalna: OK


numer zadania: 06059/17

numer w EBOI: 93912/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Sztuka Teatru

nazwa zadania: Zakup wyposażenia na potrzeby rozwoju działalności statutowej

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 49.2

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 73.2

Ocena formalna: OK


numer zadania: 03431/17

numer w EBOI: 90481/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Teatr Rozmaitości

nazwa zadania: Zakup mobilnej widowni i sprzętu oświetleniowego na potrzeby realizacji działań artystycznych poza siedzibą TR Warszawa

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 48.2

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 68.2

Ocena formalna: OK


numer zadania: 04778/17

numer w EBOI: 92031/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

nazwa zadania: Udostępnienie budynku Ratusza Głównego Miasta Gdańska dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 48.6

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 68.6

Ocena formalna: OK


numer zadania: 05563/17

numer w EBOI: 90905/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Osiedlowy Dom Kultury

nazwa zadania: 20. Międzynarodowy Festiwal Filmowy ZOOM-ZBLIŻENIA

program: Film

Kwota dofinansowania: 25 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 10

ocena wartości merytorycznej: 28

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 62

Ocena formalna: OKcenne, ulice online, marsz czarnych koszul na rzym, państwa które powstały po 1 wojnie światowej, zatrudnianie kobiet przy pracach wzbronionych jest, mały traktat wersalski, życiorys do wojska pdf, poszycie parasola tyskie, kopalnia doświadczalna barbara, jakub czerwiński historyk, więzienie strzelce opolskie zdjęcia, żona reagana, prusy zachodnie, czechosłowacji, karolina przedwiośnie, lista jeńców wojennych 1939, 18.03.1921, muzeum ziemi rawickiej, likwidacja getta warszawskiego…