05832/17 FUNDACJA „KORPORACJA HA!ART”

numer zadania: 05832/17

numer w EBOI: 93093/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: FUNDACJA „KORPORACJA HA!ART”

nazwa zadania: Księgarnia 2.0

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 42

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 61

Ocena formalna: OK


numer zadania: 02858/17

numer w EBOI: 94347/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Teatr 21

nazwa zadania: Nasze 21

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania: 15 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 40.8

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 76.8

Ocena formalna: OK


numer zadania: 05673/17

numer w EBOI: 94592/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Kultury Rozruch

nazwa zadania: Zakup profesjonalnego sprzętu do rejestracji obrazu i dźwięku

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 44.2

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 64.2

Ocena formalna: OK


numer zadania: 01781/17

numer w EBOI: 88834/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Wrocławski Teatr Lalek

nazwa zadania: Zakup sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby Wrocławskiego Teatru Lalek

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania: 40 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 47.4

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 82.4

Ocena formalna: OK


numer zadania: 05768/17

numer w EBOI: 89733/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Jarocin XXI

nazwa zadania: Kino dostępne: rozwój infrastruktury kina Echo

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 43.6

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 61.6

Ocena formalna: OK


numer zadania: 02426/17

numer w EBOI: 88805/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie

nazwa zadania: Utworzenie pracowni multimedialnej oraz doposażenie i modernizacja punktów dostępu do Internetu

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 45.2

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 65.2

Ocena formalna: OK


numer zadania: 06330/17

numer w EBOI: 92986/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Kulturalny Szlak

nazwa zadania: Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 43.6

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 72.6

Ocena formalna: OK


numer zadania: 00315/17

numer w EBOI: 87851/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

nazwa zadania: Rynek pełen tradycji – rewitalizacja i poszerzenie funkcji kulturalnych małomiasteczkowego rynku w skansenie w Wygiełzow

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 46.8

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 65.8

Ocena formalna: OKhurt szewski kalisz, konwój eskorta krzyżówka, polski system penitencjarny, chcielibyśmy, kazimierz bartel, panorama racławicka autor, ryszarda aktorka, powroty tekst, najlepszy czołg świata, zintegrowany, rozpoczęcie 1 wojny światowej, przyporządkuj nazwy nielegalnych polskich organizacji do opisów które ich dotyczą, tajne służby, zawieszenie broni na froncie zachodnim, jerzy kuberski…