05833/17 Organizacja konkursu na nagrodę KLIO

05833/17 Fundacja Historia i Kultura

numer zadania: 05833/17

numer w EBOI: 92774/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Historia i Kultura

nazwa zadania: Organizacja konkursu na nagrodę KLIO

program: Promocja czytelnictwa

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


11238/17 Marek Grzegorz Sadek

numer zadania: 11238/17

numer w EBOI: 99461/17

nabór: 2

nazwa wnioskodawcy: Marek Grzegorz Sadek

nazwa zadania: Żółkiewka. wiatrak holenderski (1867 r.): wykonanie remontu dachu

program: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 0

ocena wartości merytorycznej: 47.2

ocena strategiczna: 5

ocena końcowa: 52.2

Ocena formalna: OK


07267/17 Praga360

numer zadania: 07267/17

numer w EBOI: 95130/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Praga360

nazwa zadania: Czytelnia na trzech kołach

program: Promocja czytelnictwa

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 48.33

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 72.33

Ocena formalna: OK


07777/17 Fundacja Centrum Solidarności

numer zadania: 07777/17

numer w EBOI: 92255/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Centrum Solidarności

nazwa zadania: Miasteczko Herberta

program: Promocja czytelnictwa

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 43.67

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 69.67

Ocena formalna: OK


03900/17 Mazowiecki Instytut Kultury

numer zadania: 03900/17

numer w EBOI: 89783/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Mazowiecki Instytut Kultury

nazwa zadania: Chrzęsne – literackie serce Mazowsza

program: Promocja czytelnictwa

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 42.67

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 75.67

Ocena formalna: OK


03902/17 Eklektycy Alina Kilian. Paweł Fojcik S.C.

numer zadania: 03902/17

numer w EBOI: 90866/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Eklektycy Alina Kilian. Paweł Fojcik S.C.

nazwa zadania: Ze Środka Książki

program: Promocja czytelnictwa

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 36.67

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 66.67

Ocena formalna: OKrudy śmieć, wiersze o wojnie, szukaj między tajemniczą klapą wielką kamienną damą i niepewną platformą, tekst po śląsku, komedie kinowe, inny świat grudziński pdf, mieczyslaw rakowski, wzór arnetha, tadeusz krawczak, przedstaw przyczyny spadku liczby ludności na ukrainie, krzyż teutoński, bolesław przybyszewski, edward karniej, podział ziem polskich po wrześniu 1939, tadeusz mostowicz krzyżówka…