06002/17 Jubileusz XXX – lecie Teatru LOGOS

06002/17 Europejskie Centrum Kultury LOGOS

numer zadania: 06002/17

numer w EBOI: 88575/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Europejskie Centrum Kultury LOGOS

nazwa zadania: Jubileusz XXX – lecie Teatru LOGOS

program: Teatr i taniec

Kwota dofinansowania: 90 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 36.2

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 64.2

Ocena formalna: OK


05816/17 Krakowski Teatr Variete

numer zadania: 05816/17

numer w EBOI: 89789/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Krakowski Teatr Variete

nazwa zadania: POWRÓĆMY JAK ZA DAWNYCH LAT – projekt teatralno-multimedialny

program: Sztuki wizualne

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


04371/17 Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie im. Feliksa hrabiego Wężyka

numer zadania: 04371/17

numer w EBOI: 92531/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie im. Feliksa hrabiego Wężyka

nazwa zadania: Habent sua fata libelli. Tropem zaginionego księgozbioru hrabiego Wężyka

program: Sztuki wizualne

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


01876/17 Fundacja Akademii Sztuki w Szczecinie ACADEMIA NOVA

numer zadania: 01876/17

numer w EBOI: 88153/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Akademii Sztuki w Szczecinie ACADEMIA NOVA

nazwa zadania: FESTIWAL SZTUKI „MŁODE WILKI 17”

program: Sztuki wizualne

Kwota dofinansowania: 33 900.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 54.2

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 85.2

Ocena formalna: OKtrzy dni chwały, wymień nazwy czterech mniejszości etnicznych zamieszkujących polskę, ulica freta warszawa, zespół bergera, komunistyczne plakaty propagandowe, sędzia irena kamińska życiorys, koniec i wojny światowej, przed epoką wstydu tekst, wojciech turek, dzieci ireny sendlerowej streszczenie, interpretacja nad wodą wielką i czystą, kasztelania oświęcim portal galicyjski, żołnierze ak, święto morza, w którym roku karol wojtyła został wybrany na papieża, kresy polskie, piotr sikora piotrostal, józef panfil…