06057/17 Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu

numer zadania: 06057/17

numer w EBOI: 90718/16/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu

nazwa zadania: Wydanie 1200 niepublikowanych pieśni ludowych regionu pszczyńskiego ze zbiorów Mariana Cieśli

program: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania: 75 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 53.6

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 84.6

Ocena formalna: OK


numer zadania: 08805/17

numer w EBOI: 94573/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie

nazwa zadania: KINO OTWARTE” – cykl ogólnodostępnych seansów filmowych i spotkań z twórcami wyświetlanych filmów oraz ekspertami Kultura Dostępna 6.00 37.33 23.00 66.33 OK
09205/17 93894/16 1 Społeczne Towarzystwo Artystyczne w Opolu PODBOJE KULTURY Kultura Dostępna 6.00 42.33 18.00 66.33 OK
09242/17 91336/16 1 TOWARZYSTWO EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ IM. GENERAŁA KAROLA ZIEMSKIEGO Kultura międzypokoleniowo. Kultura Dostępna 6.00 38.33 22.00 66.33 OK
09171/17 90965/16 1 Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek

program: Kultura pod jabłonką

Kwota dofinansowania: Kultura Dostępna

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej: 6

ocena strategiczna: 38

ocena końcowa: 22

Ocena formalna: 66


numer zadania: 08973/17

numer w EBOI: 89314/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Ten Czas

nazwa zadania: Cykl edukacyjno – rozwojowych spotkań. warsztatów i koncertów gitarowych – Fingerstyle- Mrągowo-Gitarowo

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 41

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 72

Ocena formalna: OK


numer zadania: 00293/17

numer w EBOI: 86913/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

nazwa zadania: Pulteram – żywa tradycja w Wielkopolsce”. Kultura ludowa i tradycyjna 30 000 zł 6.00 53.75 26.00 85.75 OK
03209/17 90941/16/A2 1 Fundacja Dobra Wola Muzyka bez granic Kultura ludowa i tradycyjna 40 000 zł 9.00 54.60 22.00 85.60 OK
03241/17 93017/16/A1 1 Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera

program: XX Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod Kyczerą”

Kwota dofinansowania: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena wartości organizacyjnej: 40 000.00 zł

ocena wartości merytorycznej: 10

ocena strategiczna: 50.6

ocena końcowa: 25

Ocena formalna: 85.6


numer zadania: 09002/17

numer w EBOI: 90113/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Podgórskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne

nazwa zadania: Podobieństwa i różnice miedzypokoleniowe imperatywem edukacji kulturalnej.

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 33

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 61

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09355/17

numer w EBOI: 90960/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

nazwa zadania: Seniorzy dążą do historii i kultury.

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 39.33

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 70.33

Ocena formalna: OKkonsul online, andrzej machalica, archiwum milanówek wniosek, tajne sluzby, zapoznaj się z fragmentem rozkazu reinharda, ilość diecezji w polsce, walki o tobruk, miraz gorny, zbrodnie polaków na żydach, andrzeja boboli, czas honoru 66, urząd stanu cywilnego pszczyna, gen bryg stanisław olszański…