06446/17 Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania

numer zadania: 06446/17

numer w EBOI: 89320/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania

nazwa zadania: Tożsamości zbudowane. Sploty architektury i wiejskości na ziemi lubawskiej

program: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 45.8

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 74.8

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09172/17

numer w EBOI: 92561/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy

nazwa zadania: Spotkania teatralne z legendami

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 47.33

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 73.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 05971/17

numer w EBOI: 88617/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie

nazwa zadania: Turniej Rycerski „Oblężenie Kożuchowa 1476”

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalnegen błazeusz, kora 1980, szarytki kornet, arcybiskup baraniak, białoruska lista katyńska, film jana łomnickiego, aby łódź skręciła w lewo woda musi na nią zadziałać siłą skierowaną, rodzina niemieckich przemysłowców z essen, prorosyjska, więzienie polska, google archiwum, tygodnik warszawski, ludwig fischer, doktryna roosevelta, auschwitz komory gazowe, klęska francji…