06450/17 Dla Ekonomika” Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Zespołu Szkół Ekonomicznych Rozumieć – Uczestniczyć – Tworzyć Kultura Dostępna 0 zł 6.00 49.33 24.00 79.33 OK 09288/17 90307/16/A1 1 Fundacja „Wyciągamy Dzieci z Bramy-Integracja Pokoleń

numer zadania: 06450/17

numer w EBOI: 91695/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Dla Ekonomika” Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Zespołu Szkół Ekonomicznych Rozumieć – Uczestniczyć – Tworzyć Kultura Dostępna 0 zł 6.00 49.33 24.00 79.33 OK
09288/17 90307/16/A1 1 Fundacja „Wyciągamy Dzieci z Bramy-Integracja Pokoleń

nazwa zadania: Wyciągamy Dzieci z Bramy CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE” – II edycja Kultura Dostępna 15 000 zł 6.00 48.33 25.00 79.33 OK
07222/17 88892/16/A2 1 Gdańska Fundacja dobroczynności Krakowska uczta kulturalna i inne atrakcje – szansą na zapobieganie marginalizacji dorosłych osób niepełnosprawnych. Kultura Dostępna 16 000 zł 7.00 49.33 23.00 79.33 OK
08738/17 90401/16/A2 1 Gminny Ośrodek Kultury w Lubniewicach Teatralne Laboratorium Kultury Kultura Dostępna 27 000 zł 6.00 51.33 22.00 79.33 OK
09334/17 91650/16/A2 1 Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu Na dobry początek – promocja czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze najmłodszych Kultura Dostępna 9 000 zł 7.00 47.33 25.00 79.33 OK
09407/17 94097/16/A6 1 Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu Będzie wreszcie teatr w mieście! Kultura Dostępna 36 000 zł 6.00 43.33 30.00 79.33 OK
05142/17 93303/16/A4 1 Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec Tradycja na wyciągnięcie ręki. Kultura Dostępna 38 000 zł 6.00 50.33 23.00 79.33 OK
09209/17 95064/16/A2 1 Pomorskie Towarzystwo Muzyczne PRZYSTAŃ – warsztaty kultury dostępnej wsi Kultura Dostępna 27 000 zł 7.00 47.33 25.00 79.33 OK
07327/17 89556/16/A2 1 Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju

program: Kultura i folklor naszego regionu

Kwota dofinansowania: Kultura Dostępna

ocena wartości organizacyjnej: 29 000.00 zł

ocena wartości merytorycznej: 6

ocena strategiczna: 48.33

ocena końcowa: 25

Ocena formalna: 79.33


numer zadania: 08183/17

numer w EBOI: 89275/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Klasztor OO Karmelitów Bosych w Poznaniu

nazwa zadania: Piwnica Duchowa w Poznaniu – modernizacja wyposażenia

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 40.2

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 72.2

Ocena formalna: OK


numer zadania: 03577/17

numer w EBOI: 91832/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Wacława z Szamotuł w Szamotułach

nazwa zadania: Zakup instrumentów do klasy perkusji

program: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 51

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 74

Ocena formalna: OK


numer zadania: 10373/17

numer w EBOI: 98179/17

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie

nazwa zadania: Cyfrowa Szajna Galeria

program: Kultura cyfrowa

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalnewspomnienia naocznego świadka, na tropach smętka, jerzy jeliński, rosja bolszewików, m1 garand cena, kiedy zmarł piłsudski, józef czyrek, włodzimierz steyer, tadeusz chyła piosenki, kryzys kubański przebieg, michał fijałka, archiwum tarnów, śmierć józefa piłsudskiego, odbudowa warszawy po wojnie, paluszyński ginekolog toruń, spóźnione wiadomości pogłoski, gmina żydowska łódź, bolesław długoszowski adiutant piłsudskiego, bandera stepan…