06821/17 Pyrzycki Dom Kultury

numer zadania: 06821/17

numer w EBOI: 93801/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Pyrzycki Dom Kultury

nazwa zadania: XXXVII Pyrzyckie Spotkania z Folklorem

program: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 52

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 77

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09362/17

numer w EBOI: 90211/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie

nazwa zadania: Wyskok z Kulturą

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 34

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 63

Ocena formalna: OK


numer zadania: 03891/17

numer w EBOI: 93458/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej

nazwa zadania: Park Sztuki.

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 40.33

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 67.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 06424/17

numer w EBOI: 92438/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego „Na Grapie”

nazwa zadania: Działania przybliżające obrzędowość rodzinną górali Beskidu śląskiego.

program: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania: 20 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 55.8

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 82.8

Ocena formalna: OK


numer zadania: 00292/17

numer w EBOI: 87075/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Muzyczno-Kulturalne Górnicza Orkiestra Dęta Katowice-Kleofas

nazwa zadania: Zakup niezbędnych instrumentów dla Stowarzyszenia Muzyczno-Kulturalnego Górnicza Orkiestra Dęta „Katowice – Kleofas”

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 44.8

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 63.8

Ocena formalna: OKile trwalo powstanie warszawskie, imię i nazwisko prezydenta polski na uchodźstwie, który sprawował tę funkcję w latach 1979-1986, intruz przystanek tekst, 550 lecie parlamentaryzmu, aparat dalmierzowy, struktura kościoła katolickiego w polsce, centralna polska miasta, przykład życiorysu, andrzej braun fotograf, pogrzeb aktorki, naczelna dyrekcja archiwów państwowych, nasierowski aktor, nadzór weryfikacyjny, aleksandrówka ukraina, najbardziej zaludnione państwa…