06863/17 Stowarzyszenie Twórców Ludowych – Zarząd Główny

numer zadania: 06863/17

numer w EBOI: 89588/16/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Twórców Ludowych – Zarząd Główny

nazwa zadania: Dokumentacja. popularyzacja i edukacja w zakresie współczesnych zjawisk kultury
ludowej w 2017 roku.

program: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania: 170 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 52.6

ocena strategiczna: 28

ocena końcowa: 86.6

Ocena formalna: OK


numer zadania: 01591/17

numer w EBOI: 87387/16/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Auschwitz Memento

nazwa zadania: Podróże z Pileckim

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania: 60 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 40.67

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 66.67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 02846/17

numer w EBOI: 88515/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły

nazwa zadania: Kultura bliżej Nas

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 32.67

ocena strategiczna: 28

ocena końcowa: 66.67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 00554/17

numer w EBOI: 87678/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Wspierania Sztuki. Edukacji i Terapii ArteFakt

nazwa zadania: Ogólnopolskie Dni Sztuki i Zdrowia

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


numer zadania: 09366/17

numer w EBOI: 89921/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej

nazwa zadania: Dotknij teatru i historii

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania: 7 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 49.33

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 80.33

Ocena formalna: OKpolskie lotnictwo wojskowe, orkiestra wojskowa kraków, nie strzelać film, broń pm, otwarcie muzeum śląskiego, stefan rzeszot, czasy prl w polsce, icchak kacenelson, 4 gwiazdki wojsko, wyjaśnij dlaczego w polskim prawie wyborczym obowiązują różne cenzusy wieku, delator, lewica prawica centrum, obraz w cerkwi, pużak kazimierz, ruch socjalistyczny na ziemiach polskich…