07535/17 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. T. Bairda

numer zadania: 07535/17

numer w EBOI: 92815/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. T. Bairda

nazwa zadania: Rozwój bazy instrumentów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. T. Bairda w Iławie

program: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


numer zadania: 02531/17

numer w EBOI: 89078/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Szkoła Muzyczna I stopnia w Błażowej

nazwa zadania: Zakup instrumentów i wyposażenia dla Szkoły Muzycznej I st. w Błażowej

program: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 43.2

ocena strategiczna: 12

ocena końcowa: 61.2

Ocena formalna: OK


numer zadania: 04792/17

numer w EBOI: 93516/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gmina Sucha Beskidzka

nazwa zadania: Zakup wyposażenia dla Szkoły Muzycznej I stopnia

program: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 44.8

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 65.8

Ocena formalna: OK


numer zadania: 03362/17

numer w EBOI: 90104/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

nazwa zadania: KULTURA BEZ BARIER”- Przebudowa schodów zewnętrznych i dobudowie pochylni zewnętrznej dla niepełnosprawnych w MGOK Buk. Infrastruktura domów kultury 6.00 47.33 25.00 78.33 OK
01948/17 88309/16 1 Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu Modernizacja Sali Widowiskowej Resursy Obywatelskiej w Radomiu Infrastruktura domów kultury 6.00 46.33 26.00 78.33 OK
01313/17 87087/16/A1 1 Sławieński Dom Kultury Remont dachu w Sławieńskim Domu Kultury. Infrastruktura domów kultury 7.00 48.33 23.00 78.33 OK
02489/17 88432/16 1 Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej BAZA(R) KULTURY LIPNICKIEJ – zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej Infrastruktura domów kultury 6.00 42.00 30.00 78.00 OK
02496/17 88794/16 1 Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście Zakup sceny mobilnej oraz wyposażenia audio w celu rozszerzenia działalności Ośrodka Kultury w Babimoście. Infrastruktura domów kultury 6.00 42.00 30.00 78.00 OK
00861/17 87887/16 1 Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej Wykonanie dokumentacji techniczno­-wykonawczej dotyczącej sali widowiskowej w GOK we Wręczycy  Wielkiej etap II scena. Infrastruktura domów kultury 7.00 42.00 29.00 78.00 OK
01674/17 87705/16 1 Gminny Ośrodek Kultury. Sportu i Rekreacji w Pawłowie „Z kulturą w teren – zakup sceny mobilnej oraz wyposażenia

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 42

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 78

Ocena formalna: OK


numer zadania: 03058/17

numer w EBOI: 89374/16/A6

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Teatr Sabat

nazwa zadania: Interwencyjny remont sceny i zakup wyposażenia dla Teatru Sabat

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania: 90 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 37.4

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 56.4

Ocena formalna: OK


numer zadania: 06234/17

numer w EBOI: 93153/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Twórców i Wynalazców STOWYN

nazwa zadania: Prace modernizacyjne i remontowe na cele muzeum nauki i techniki wraz z zakupem wyposażenia

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 31.08.2021

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 49.8

Ocena formalna: OK


numer zadania: 05437/17

numer w EBOI: 90408/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi

nazwa zadania: Doposażenie OSM w Łodzi w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny

program: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 51.8

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 74.8

Ocena formalna: OKkonfederacja targowicka data, supraporta, pasy słuckie, szczepkowski andrzej, radio 7, tomasz raczyński, jan muzyczak, andrzej jankowski, międzynarodowa socjalno-rewolucyjna partia proletariat, antoni szylling, ludność polska, rosyjski karabin maszynowy, im synonim, mapa polski dokładna, góra stracenia…