07536/17 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bielsku Podlaskim

numer zadania: 07536/17

numer w EBOI: 92845/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bielsku Podlaskim

nazwa zadania: Projekt sali do prezentacji dorobku artystycznego uczniów szkoły

program: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


numer zadania: 06987/17

numer w EBOI: 88878/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie

nazwa zadania: Adaptacja akustyczna sali widowiskowej. montaż centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej. malowanie w GOK w Osjakowie

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 48

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 84

Ocena formalna: OK


numer zadania: 03802/17

numer w EBOI: 90473/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu

nazwa zadania: Przygotowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej dla rozbudowy Parku Edukacji Globalnej – Wioski Świata.

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 47.2

ocena strategiczna: 7

ocena końcowa: 57.2

Ocena formalna: OK


numer zadania: 05576/17

numer w EBOI: 90524/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gminne Centrum Kultury w Jeżowem

nazwa zadania: Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 50.67

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 74.67

Ocena formalna: OKo miłości wroga, srebrny legion ameryki, jednolity rzeczowy wykaz akt dla szkół, bogaty chłop w dawnej rosji, konstytucje ii rp, pozycję policjanta kierującego ruchem, uzupełnij drzewo genealogiczne wpisując swoje imię oraz imiona twoich rodziców, metryki genealodzy pl, kazimierz mijal, niezwyciężeni youtube, mąż eweliny hańskiej, 1968, warszawa ruiny, odrodzenie epoka…