07852/17 Muzeum Historyczne w Lubinie

numer zadania: 07852/17

numer w EBOI: 93347/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Historyczne w Lubinie

nazwa zadania: Adaptacja terenu Parku Leśnego na realizację projektu „Park Militarny w Lubinie”

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 38.6

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 57.6

Ocena formalna: OK


numer zadania: 00243/17

numer w EBOI: 86763/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Klasztor Niepokalanów Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie)

nazwa zadania: Modernizacja wyposażenia obiektu Bazyliki Mniejszej w Niepokalanowie

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania: 120 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 48.2

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 76.2

Ocena formalna: OK


numer zadania: 00873/17

numer w EBOI: 87759/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Jasielski Dom Kultury

nazwa zadania: Modernizacja infrastruktury Kina JDK poprzez zakup foteli kinowych

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 41.33

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 70.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 00424/17

numer w EBOI: 87838/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gmina Morawica

nazwa zadania: Remont. modernizacja i rozbudowa Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach wraz z zagospodarowaniem terenu.

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 45.6

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 64.6

Ocena formalna: OK


numer zadania: 03369/17

numer w EBOI: 94856/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja W KUŹNI

nazwa zadania: Kto stoi ten się cofa – rozbudowa studia nagrań oraz zwiększenie zakresu działalności poprzez start studia wizualnego.

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 35.6

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 65.6

Ocena formalna: OK


numer zadania: 06454/17

numer w EBOI: 92453/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Piękniejszego Świata

nazwa zadania: Zakup środka transportu do przewozu uczestników warsztatów.

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 40.8

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 58.8

Ocena formalna: OK


numer zadania: 00243/17

numer w EBOI: 86763/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Klasztor Niepokalanów Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie)

nazwa zadania: Modernizacja wyposażenia obiektu Bazyliki Mniejszej w Niepokalanowie

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania: 120 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 48.2

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 76.2

Ocena formalna: OK


numer zadania: 02090/17

numer w EBOI: 88067/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Wspierania Oświaty Nasza Szkoła

nazwa zadania: Kultura muzyczna w rozwoju kompetencji społecznych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania: 30 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 46.8

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 74.8

Ocena formalna: OKodruch moro jak wygasić, euro archiwum, blok sowiecki, poczta polska maski, znak tekst, codzienne życie w prl, kurier szczecinski nekrologi, jarosław makowski żona, polscy kolaboranci, 12.05.1926, rzeczpospol, krzepice kościół, instrukcja obsługi kota scenariusz, warszawa 1945, ewa dubieniecka, państwo pod radomiem, radłów kościół, znani katolicy…