08530/17 Muzeum Kultury Ludowej

numer zadania: 08530/17

numer w EBOI: 88724/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Kultury Ludowej

nazwa zadania: Wielkanocnej aury czas…

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 43.67

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 73.67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 07124/17

numer w EBOI: 89024/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gmina i Miasto Proszowice

nazwa zadania: Zakup instrumentów dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Żębocinie

program: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


numer zadania: 02736/17

numer w EBOI: 94335/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Polskie Towarzystwo Chemiczne

nazwa zadania: Wyposażenie sal wystawowych po remoncie na potrzeby działalności kulturalnej w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 49.8

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 69.8

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09813/17

numer w EBOI: 90732/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: fundacja sztuk krytycznych

nazwa zadania: Kenosis Music – Siedem słów Chrystusa na Krzyżu

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 44.67

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 73.67

Ocena formalna: OKocena powstania listopadowego, henryk lubomirski, wyjaśnij dlaczego rządy komunistów w naszym kraju określa się jako dyktaturę, mapa 1939 europa, urząd stanu cywilnego włocławek, burza w styczniu, pozycja na marynarza, baza pradziad, psl rzeszow, major łupaszka, komornik karolina dziedzic, traktat, 1939 map, stanisław sedlaczek, granica zbrodni, roman piotrowski, przysięga 75, kim byli, skutki przewrotu majowego…