08569/17 Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie

numer zadania: 08569/17

numer w EBOI: 94720/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie

nazwa zadania: Artysta obecny. Oglądamy. rozmawiamy i działamy w Lesznie

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania: 18 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 52

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 82

Ocena formalna: OK


numer zadania: 05136/17

numer w EBOI: 93210/16/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”

nazwa zadania: Kultura Bardzo Dostępna

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania: 31 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 52.33

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 82.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 02011/17

numer w EBOI: 88391/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Teatr Polski

nazwa zadania: Rozwój oferty Teatru Polskiego dla obcokrajowców i osób niepełnosprawnych poprzez zakup sprzętu do tłumaczenia.

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


numer zadania: 04526/17

numer w EBOI: 94550/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Promocji Artystycznej

nazwa zadania: Siedlisko Kultury Solniki 44 – zakup i instalacja sprzętu oświetleniowego

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 37.8

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 55.8

Ocena formalna: OK


numer zadania: 10132/17

numer w EBOI: 97199/17

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie „Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga”

nazwa zadania: Digitalizacja zasobów drewnianych cerkwi łemkowskich w Śnietnicy i Przysłupiu

program: Kultura cyfrowa

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 26.18

ocena strategiczna: 16

ocena końcowa: 47.18

Ocena formalna: OK


numer zadania: 10355/17

numer w EBOI: 98128/17/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja „Pełni Kultury”

nazwa zadania: Multisensoryczne UNESCO – digitalizacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa Lipnicy Murowanej

program: Kultura cyfrowa

Kwota dofinansowania: 142 500.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 42.92

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 70.92

Ocena formalna: OKgauleitera kocha, giedroic, wyjaśnij dlaczego jan matejko umieścił na swoim obrazie elementy niezgodne z prawdą historyczną, szklane domy lektura, pub propaganda, kultura w znaczeniu szerokim, polskie nazwy niemieckich miast, pisarze pozytywizmu, skrót dyrektor, czy warto mieszkać i pracować na obczyźnie rozprawka, karabin lewis, sporządź biogramy twórców niepodległej polski, tygodnika powszechnego…