08609/17 Wydanie dla niewidomych książki Marka Kalbarczyka : „Ich trzecie oko”

08609/17 Fundacja Szansa dla Niewidomych

numer zadania: 08609/17

numer w EBOI: 93945/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Szansa dla Niewidomych

nazwa zadania: Wydanie dla niewidomych książki Marka Kalbarczyka : „Ich trzecie oko”

program: Literatura

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 1

ocena wartości merytorycznej: 32.4

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 51.4

Ocena formalna: OK


05574/17 Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie

numer zadania: 05574/17

numer w EBOI: 89617/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie

nazwa zadania: Zachowanie dziedzictwa kultury ludowej Pogórza Karpackiego

program: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 47.8

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 72.8

Ocena formalna: OK


08187/17 Miejskie Centrum Kultury

numer zadania: 08187/17

numer w EBOI: 93598/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejskie Centrum Kultury

nazwa zadania: Harcerze Szarych Szeregów ”Rój Huta” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wojenne wspomnienia harcmistrza Tadeusza Religi.

program: Literatura

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 33

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 57

Ocena formalna: OK


08465/17 Wydawnictwo Wysoki Zamek Iwona Tokarska

numer zadania: 08465/17

numer w EBOI: 90883/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Wydawnictwo Wysoki Zamek Iwona Tokarska

nazwa zadania: Wydanie książki Bożeny Gorskiej „Rzeczpospolita Krzemieniecka”

program: Literatura

Kwota dofinansowania: 20 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 47.25

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 77.25

Ocena formalna: OK


00360/17 Gminne Centrum Kultury i Biblioteka

numer zadania: 00360/17

numer w EBOI: 86814/16/A6

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka

nazwa zadania: Teatr po kaszubsku – dołączmy do świata

program: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania: 25 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 45.2

ocena strategiczna: 16

ocena końcowa: 66.2

Ocena formalna: OK


00912/17 Fundacja Czułego Barbarzyńcy

numer zadania: 00912/17

numer w EBOI: 87886/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Czułego Barbarzyńcy

nazwa zadania: FARAON”. ROZMOWY O FILMIE – publikacja książkowa zawierająca 16 rozmów z twórcami filmu. z archiwalnymi fotografiami Literatura 15 000 zł 9.00 28.80 16.00 53.80 OK
01463/17 86797/16/A1 1 Wydawnictwo von borowiecky Wydanie książki: „Wykluczeni – problem marginesu społecznego w kinematografii światowej”. Literatura 8.00 27.60 18.00 53.60 OK
00448/17 87300/16/A1 1 Ośrodek Kultury „Górna

program: Każdy w Łodzi skwerek zna Staś – wróbelek” – drugie wydanie ilustrowanej książki dla dzieci o historii Łodzi. Literatura 9.00 23.00 21.00 53.00 OK
07870/17 91112/16 1 Stowarzyszenie Związek Miast Polskich Związek Miast Polskich – 1917-1939. 1990-1994. 1995-2017 (wydanie uzupelnione) Literatura 3.00 26.80 23.00 52.80 OK
08044/17 92777/16 1 Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie Nowe wydanie książki Pawła Hulki-Laskowskiego „Mój Żyrardów” w formie papierowej i elektronicznej (e-book) Literatura 7.00 31.60 14.00 52.60 OK
00078/17 87723/16 1 Galeria Sztuki w Legnicy Tutor. W kręgu profesora Chyły Literatura 7.00 30.00 15.00 52.00 OK
08490/17 94887/16 1 Oficyna Wydawnicza „KWADRAT” Jacek Stroka Książka-album pt.: „Dla nas i świata całego… . Rzecz o malarzu i papieżu Bożego Miłosierdzia”. Literatura 7.00 29.00 16.00 52.00 OK
08608/17 93874/16/A1 1 Fundacja Szansa dla Niewidomych Wydanie dla niewidomych książki „Epilogi przywracające nadzieję” autorstwa Marka Kalbarczyka i Małgorzaty Sulikowskiej. Literatura 5 000 zł 1.00 31.80 19.00 51.80 OK
06373/17 88755/16/A3 1 Katmar sp.z o.o Wydanie polskiego tłumaczenia książki pt. Historia wizyt obcych okrętów wojennych w Estonii w latach 1920 -1939 Literatura 10 000 zł 8.00 25.80 18.00 51.80 OK
02713/17 92300/16 1 Oficyna Artystyczna Astraia Rafał Monita Cztery pory roku A. Vivaldiego. przewodnik po barokowych koncertach skrzypcowych Literatura 7.00 27.60 17.00 51.60 OK
02850/17 93485/16/A1 1 Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana Publikacja książki „Ha-Ga w kolorze

Kwota dofinansowania: Literatura

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej: 7

ocena strategiczna: 28.04.2021

ocena końcowa: 16

Ocena formalna: 51.4


03458/17 Amatorski Teatr imienia kardynała Karola Wojtyły

numer zadania: 03458/17

numer w EBOI: 88556/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Amatorski Teatr imienia kardynała Karola Wojtyły

nazwa zadania: Modernizacja infrastruktury nagłośnieniowej i oświetleniowej

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


08081/17 Zakład Narodowy im. Ossolińskich

numer zadania: 08081/17

numer w EBOI: 93318/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

nazwa zadania: Wydanie i promocja książki Stanisława Barańczaka „Odbiorca ubezwłasnowolniony. W kręgach kultury masowej i popularnej”

program: Literatura

Kwota dofinansowania: 19 730.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 49.4

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 84.4

Ocena formalna: OK


00046/17 Towarzystwo Aktywnej Komunikacji

numer zadania: 00046/17

numer w EBOI: 86855/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Aktywnej Komunikacji

nazwa zadania: Pierwsze polskie wydanie książki „Multitudes” Lucy Caldwell

program: Literatura

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 35

ocena strategiczna: 16

ocena końcowa: 58

Ocena formalna: OKtablica radomsko samochody, strój policjanta 104, barnaba imię, pomnik poniatowskiego, prymas wyszyński, gwałt na, archiwum państwowe w gdyni, armia szwajcarii, mnisw twitter, mapa 2 wojny światowej, ipn wrocław archiwum, pps-wrn, franciszek przysiężniak, nauki pomocnicze historii szymański pdf, siermiężna, pomnik szopena w warszawie, ilu wartościowy jest brom…