08828/17 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Koniecpolu

numer zadania: 08828/17

numer w EBOI: 89800/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Koniecpolu

nazwa zadania: Seniorzy w drodze do kultury

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 29.33

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 60.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 08779/17

numer w EBOI: 89899/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Akcja Katolicka Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

nazwa zadania: Dni Kultury Chrześcijańskiej A.D. 2017 w Białogardzie

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 38.33

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 70.33

Ocena formalna: OK13 grudnia 1981 jaki to dzień tygodnia, bitwa o moskwę film, nazwy miejscowości w polsce pochodzenie, wyszyńskiego katowice, poczta po niemiecku, herb krzywda, omów różnice między obywatelstwem a narodowością, najważniejsze informacje o janie pawle 2, ustawa o narodowym zasobie archiwalnym, michaił gorbaczow blizna, stasi, jakie relacje panują między młodym a starym pokoleniem, prywatny spis inwentarza wzór, polska 1938, dyskusje katolik, kołyma – białe krematorium, brytania francja, podziemne, be poland, powstanie wielkopolskie najważniejsze informacje, początki harcerstwa w polsce, janusz guttner…