08831/17 Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Sędziszowa i Okolic

numer zadania: 08831/17

numer w EBOI: 89321/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Sędziszowa i Okolic

nazwa zadania: Aktywizacja kulturalna i integracja mieszkańców Sędziszowej i okolic o ograniczonym dostępie do kultury

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 37

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 66

Ocena formalna: OK


numer zadania: 08805/17

numer w EBOI: 94573/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie

nazwa zadania: KINO OTWARTE” – cykl ogólnodostępnych seansów filmowych i spotkań z twórcami wyświetlanych filmów oraz ekspertami Kultura Dostępna 6.00 37.33 23.00 66.33 OK
09205/17 93894/16 1 Społeczne Towarzystwo Artystyczne w Opolu PODBOJE KULTURY Kultura Dostępna 6.00 42.33 18.00 66.33 OK
09242/17 91336/16 1 TOWARZYSTWO EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ IM. GENERAŁA KAROLA ZIEMSKIEGO Kultura międzypokoleniowo. Kultura Dostępna 6.00 38.33 22.00 66.33 OK
09171/17 90965/16 1 Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek

program: Kultura pod jabłonką

Kwota dofinansowania: Kultura Dostępna

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej: 6

ocena strategiczna: 38

ocena końcowa: 22

Ocena formalna: 66


numer zadania: 09051/17

numer w EBOI: 90178/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja im. Wincentego i Franciszka Lesslów

nazwa zadania: II Festiwal im. Wincentego i Franciszka Lesslów w Puławach

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 44.67

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 71.67

Ocena formalna: OK1918, archiwum główne akt dawnych w warszawie, w matni 1999, kuria warmińska, sąsiedz, nkwd mundur, kordian zamorski, wojsko rosyjskie, traktat ribbentrop mołotow, partyzanci ak, kiedy polska odzyskała niepodległość po rozbiorach, karol popiel, muzeum nrd w berlinie, ostrze zdrajcy pdf, generał elżbieta zawacka, baczyński modlitwa do bogarodzicy, targi książki historycznej…