08962/17 Muzeum Powstania Warszawskiego

numer zadania: 08962/17

numer w EBOI: 92131/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Powstania Warszawskiego

nazwa zadania: Dokończenie remontu piwnic i przygotowanie stałej ekspozycji muzealnej w budynku Min. Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


numer zadania: 05748/17

numer w EBOI: 93392/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Pompka

nazwa zadania: Aktywne uczestnictwo – zakup sprzętu audio video na potrzeby działalności fundacji

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 38

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 03501/17

numer w EBOI: 89866/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach

nazwa zadania: Modernizacja Muzeum im. J.Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach z budową infrastruktury dla osób niepełnosprawnych.

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 41

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 60

Ocena formalna: OK


numer zadania: 04420/17

numer w EBOI: 92644/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie

nazwa zadania: Manufaktura Kultury

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 43.67

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 67.67

Ocena formalna: OKsowietyzacja co to, powstanie warszawskie walki, przysiega 161, zaborca synonim, 1918 odzyskanie niepodległości, gęstość zaludnienia europa, dymy na wodzie kiepscy, niemieckie żądania wobec polski, robotnik z kolbą, obrona lwowa 1920, www.archiwa.gov.pl, konsulat polski w moskwie, zsrr przywódcy…