09117/17 Centrum Myśli Jana Pawła II

numer zadania: 09117/17

numer w EBOI: 91569/16/A6

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Centrum Myśli Jana Pawła II

nazwa zadania: JP2 Pamięć dostępna – 2 edycja

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania: 27 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 43.67

ocena strategiczna: 29

ocena końcowa: 80.67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09170/17

numer w EBOI: 93489/16/A4

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Urban Forms

nazwa zadania: OFF Galeria 2.0. Otwieramy Stare Polesie na świat (sztuki)

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania: 97 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 48

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 81

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09235/17

numer w EBOI: 93370/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja „Pogranicze”

nazwa zadania: Biblia Domowa albo Silva Rerum

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania: 60 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 50

ocena strategiczna: 29

ocena końcowa: 84

Ocena formalna: OK


numer zadania: 10360/17

numer w EBOI: 98193/17/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Rzymskokatolicka Parafia Archikatedralna pw. św. Jana Chrzciciela

nazwa zadania: Skarby Archidiecezji Warszawskiej – etap II

program: Kultura cyfrowa

Kwota dofinansowania: 140 800.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 41.01

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 71.01

Ocena formalna: OK


numer zadania: 10348/17

numer w EBOI: 98271/17

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

nazwa zadania: Z przeszłości w przyszłość” dygitalizacja i stworzenie wirtualnej ścieżki zwiedzania najstarszego polskiego klasztoru. Kultura cyfrowa 4.00 30.27 18.00 52.27 OK
10347/17 98251/17 1 Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Fotografików Digitalizacja i udostępnienie fotografii Feliksa Zwierzchowskiego Kultura cyfrowa 4.00 32.26 16.00 52.26 OK
10208/17 97924/17 1 Dom Literatury w Łodzi Cyfrowy Dom Literatury w Łodzi Kultura cyfrowa 6.00 30.18 16.00 52.18 OK
10370/17 96955/17/A1 1 Stowarzyszenie Ruska Bursa Cyfrowe repozytorium halickich melodii cerkiewnych Kultura cyfrowa 6.00 29.65 16.00 51.65 OK
10310/17 97463/17 1 Muzeum Regionalne w Jaśle Cyfrowe Muzeum Regionalne w Jaśle – etap I Kultura cyfrowa 4.00 34.56 13.00 51.56 OK
10105/17 97761/17 1 Stowarzyszenie Polskich Artystów Plastyków Studio Fam-Art Stare Powązki – digitalizacja dzieł sztuki wpisanych z kompleks nagrobków Starych Powązek w Warszawie Kultura cyfrowa 6.00 24.75 20.00 50.75 OK
10214/17 98329/17 1 Fundacja Ari Ari Baza danych badań prywatnych działalności kulturalnych. Prywatne muzea. biblioteki. ośrodki kultury. Kultura cyfrowa 6.00 31.12 13.00 50.12 OK
10271/17 97971/17 1 Fundacja Niepodległości Stworzenie Wirtualnego Muzeum Historii Polskich Sił Zbrojnych Kultura cyfrowa 5.00 27.00 18.00 50.00 OK
10293/17 98237/17 1 Stowarzyszenie „Liber Pro Arte

program: Archiwum badawcze Aleksandra Jackowskiego: artyści sztuki ludowej i nieprofesjonalnej

Kwota dofinansowania: Kultura cyfrowa

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej: 4

ocena strategiczna: 29.71

ocena końcowa: 16

Ocena formalna: 49.71


numer zadania: 03389/17

numer w EBOI: 93214/16/A4

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

nazwa zadania: Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania: 100 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 45.6

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 79.6

Ocena formalna: OKbiała podlaska urząd miasta, postępki intryganta, procesy pokazowe, walka o granice ii rp prezentacja, józef pińkowski, jan paweł 2 nie wiem, zgryzota krzyżówka, kmicic wołodyjowski, dawny pachołek obozowy, początki władzy komunistów w polsce prezentacja, wywiadu, plakaty socjalistyczne, katelbach, przyczyny rewolucji w rosji 1905, szkic terenu, straż graniczna struktura, art 33 konstytucji…