09158/17 Fundacja na rzecz Rozwoju Ziemi Płockiej

numer zadania: 09158/17

numer w EBOI: 88848/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja na rzecz Rozwoju Ziemi Płockiej

nazwa zadania: Bezkarna Kultura

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 48

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 73

Ocena formalna: OK


numer zadania: 03799/17

numer w EBOI: 88993/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Poligrodzianie

nazwa zadania: Zakup wyposażenia do transmisji strumieniowej

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 43.8

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 71.8

Ocena formalna: OK


numer zadania: 04821/17

numer w EBOI: 92413/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Centrum Sztuki Galeria EL

nazwa zadania: Festiwal Jazzbląg

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 41

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 73

Ocena formalna: OK


numer zadania: 07124/17

numer w EBOI: 89024/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gmina i Miasto Proszowice

nazwa zadania: Zakup instrumentów dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Żębocinie

program: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalnehallera poznań, wymień państwa które zawarły w 1385, księgi parafialne małopolska, mieczysław rakowski, co to stan wojenny, piwko na przeciwko, belina, ipn lublin kontakt, jerzy strawa, biografie odtajnione pdf, akcja wisła lista wysiedlonych, krzyż drewniany na ścianę, klub junona, galicja polska, www onet. pl, garnizony lwp wojsko, w polityce .pl, nie dla obniżania emerytur mundurowych, siła-nowicki…