09291/17 Teatr Maska w Rzeszowie

numer zadania: 09291/17

numer w EBOI: 93524/16/A5

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Teatr Maska w Rzeszowie

nazwa zadania: Teatralne światy – program warsztatów teatralnych dla rożnych grup odbiorców

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania: 23 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 43.67

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 79.67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 04370/17

numer w EBOI: 91628/16/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Ważka

nazwa zadania: Wędrowne muzeum

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania: 23 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 49.67

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 81.67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09197/17

numer w EBOI: 93159/16/A6

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Teatralne CHOREA

nazwa zadania: Przestrzeń kultury

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania: 30 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 49.67

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 82.67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 00195/17

numer w EBOI: 86721/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

nazwa zadania: Zakup samochodu do transportu dzieł sztuki

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


numer zadania: 03021/17

numer w EBOI: 91168/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Teatr BAJ

nazwa zadania: Zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby rozwoju oferty kulturalnej Teatru Baj

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania: 45 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 46

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 80

Ocena formalna: OKbialecki, krzyż husarii, wieża srebrnych dzwonów, prałat jankowski, generał władysław anders, lx wrocław – plac dominikański 3, mysia wieza, piaśnica, prasa książka ruch, elzbieta sommer, konferencje toruń, pomnik powstańców śląskich katowice, order orła białego gwiazdy lombardu, i wojna światowa w pigułce, uzupełnij schemat drzewka decyzyjnego dotyczącego postępowania izabeli, podkomendny…