09332/17 Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach

numer zadania: 09332/17

numer w EBOI: 94793/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach

nazwa zadania: ZACHŁANNI NA KULTURĘ

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 42.33

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 73.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 06533/17

numer w EBOI: 94117/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Strefa Otwarta

nazwa zadania: Ziemia Kłodzka Tańczy – warsztaty dla dzieci

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania: 43 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 49.33

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 80.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 00277/17

numer w EBOI: 87189/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Opera Wrocławska

nazwa zadania: Zakup i Montaż nowoczesnego systemu interkomowego i telewizji podglądowej wraz z akcesoriami

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


numer zadania: 05382/17

numer w EBOI: 91412/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy

nazwa zadania: Zakup instrumentów muzycznych dla ZSMuz w Legnicy

program: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Kwota dofinansowania: 100 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 52

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 85

Ocena formalna: OK


numer zadania: 10349/17

numer w EBOI: 98232/17

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

nazwa zadania: Integracja i udostępnianie informacji o zbiorach historii mówionej

program: Kultura cyfrowa

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 34.33

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 57.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 00402/17

numer w EBOI: 86975/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Teatralna

nazwa zadania: Kultura widzialna.

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 42.67

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 73.67

Ocena formalna: OKpałac błękitny, ada obrazy, leszek filec wikipedia, ile polska ma ludności, uporządkuj chronologicznie wydarzenia z okresu międzywojennego we włoszech, wymień pierwsze ośrodki władzy państwowej na ziemiach polskich w 1918, mord katyński, biały kruk wikipedia, anomia definicja, pieśń gondolierów weneckich, józef szczepański, instytut piłsudskiego, mieczysław fogg serce matki…